Sürdürülebilirlik Politikası ve Faaliyet Raporumuz

Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz

Özenli bir şekilde restore edilmiş tarihi bir binada yer alan 24 odalı İbrahim Paşa Oteli'nde sürdürülebilir turizm ilkelerine derinden bağlıyız. Çevresel etkiyi en aza indirmeye ve doğal dünyayı korumaya olan bağlılığımız yaptığımız her şeyin temelini oluşturur.


Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu

Hotel Ibrahim Pasha, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için başarılı bir iş ve kurumsal sorumluluğun el ele gittiğine inanmaktadır. Genel amacımız konuklarımızın, ekip üyelerimizin, çevrenin, yerel toplulukların ve tüm paydaşlarımızın sürdürülebilirlik çalışmalarımızı anlamalarını ve bunlardan faydalanmalarını sağlamaktır. Lütfen birkaç dakikanızı ayırıp kapsamlı sürdürülebilirlik politikamızı "İbrahim Paşa Oteli 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzla" birlikte inceleyin. Birlikte daha sürdürülebilir ve sorumlu bir gelecek yaratmaya birlikte katkı verelim.


Çevresel Girişimlerimiz

Aşağıdaki temel hedefleri kapsayan kapsamlı bir çevre politikasına bağlıyız:
1. İlgili tüm çevresel düzenlemelere ve endüstri standartlarına uygunluk.
2. Tehlikeli atıkların çevre mevzuatına uygun olarak uygun şekilde bertaraf edilmesi ve sürekli yönetiminin sağlanması.
3. Kaynak azaltma ve özenli atık geri kazanım çabaları yoluyla kirliliğin önlenmesi.
4. Etkili atık ayırma çözümlerinin uygulanması.
5. Enerji ve doğal kaynakların optimum kullanımı, gereksiz tüketimin en aza indirilmesi.
6. Gelişen teknolojilerin entegrasyonu ile tesisimizin verimliliğinin sürekli arttırılması.
7. Düzenli eğitim ve öğretim programları aracılığıyla personelimiz arasında çevre bilincini geliştirmek.


Sürdürülebilirlik Felsefemiz

Hotel Ibrahim Pasha, hem operasyonlarımızda hem de misafir hizmetlerimizde sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımı benimsiyor. Genel amacımız doğal ve sosyal çevrelerle uyum sağlamak, yerel toplulukları geliştirmek ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünyanın kalıcı mirasını bırakmaktır.


Sürdürülebilirlik Felsefemizin Temel Unsurları

Tüm faaliyetlerimizde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesi.
- Karbon emisyonlarını azaltmak için sıkı enerji verimliliği önlemleri.
- Su tüketimini en aza indirmek için ihtiyatlı su yönetimi uygulamaları.
- Gereksiz israfı önlemek için atık azaltma stratejileri.
- Tüm paydaşlar için insan hakları, sağlık ve risk yönetiminin önceliklendirilmesi.
- Faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi.
- Bölgemizde konukların ihtiyaçlarının karşılanması ve çevre yönetimi.
- Destinasyonumuzdaki kültürel ve doğal zenginliklerin korunması.
- Yerel istihdama ve toplumun refahına katkıda bulunmak.


Sürdürülebilirlik Neden Önemli

Gezegenimizin kaynakları ve taşıma kapasitesi sınırlıdır; ancak insan tüketim kalıpları çoğu zaman aksini göstermektedir. Bu küresel zorluğa yanıt olarak, çevreye duyarlı tüketicilerin sayısının giderek arttığının farkındayız. Bu değişim işletmeler için hem baskı hem de fırsat sunuyor. Turizm bağlamında sektörümüz doğanın güzelliklerine, tarihi zenginliklerine, kültürel mirasına ve coğrafi harikalarına dayanmaktadır. Bu unsurlar turizm ürünlerimizin temelini oluşturarak sürdürülebilirliği operasyonlarımızın önemli bir unsuru haline getiriyor.